Seznam parametrů

Systém STUFIC je o portfoliu. Tím je míněno, že obsahuje několik indikátorů, které fungují z větší části nezávisle na ostatních obchodech. Každý indikátor má vlastní parametry, které určují chování systému. Všechny indikátory pak podléhají několika málo parametrům jenž jsou definované jako společné.

Od začátku vývoje je kladen důraz na ochranu kapitálu a proto je v systému možnost nastavení několika různých použití stop lossů.

1 Základní Parametry

Základní parametry pro identifikaci AOS a pro identifikaci obchodů.

StrategyNameStufic / Pojmenuje aktuální instanci spuštěného systému. Hodí se pro rozlišení informací zobrazovaných v logu (karta Strategie a Deník).

CommentShortcut12.51 / Zkratka obsahující verzi systému. Je přidávána do komentáře ke každému obchodu pro lepší vizuální kontrolu. Jelikož je Stufic často aktualizován, později oceníte možnost rozlišit dobíhající obchody staré verze od nové.

SetStartDate = 14.01.2016 / Datum aktuální používané verze nastavení. Systém má velmi dobrou setrvačnost dodaných nastavení, která vychází z forward testů. Je však nezbytné mít kontrolu nad aktuálností .SET souborů, které používáte.

MagicNumberBase = 800 / Parametr je důležitý pro odlišení obchodů na Vašem účtu od ostatních obchodů jiných systémů. Dbejte, aby jste používali různé hodnoty pro různé systémy. Pokud plánujete spustit více instancí systému Stufic na jednom účtu je nezbytné pro každý z nich hodnotu změnit.
V závislosti na využitých indikátorech si Stufic vytváří vlastní MagicNumbers na základě MagicNumberBase a využitého indikátoru. Obchody každého indikátoru pak identifikuje jako skupinu obchodů. Indikátory mají tato čísla WPR = 01, CCI = 02, STO = 03, MA = 04, ECR = 05, SAM = 06 a přiřazují se k MagicNumberBase. Obsazené MagicNumbers pak v případě nastavení MagicNumberBase  = 800 mají v systému hodnoty 80001, 80002, 80003, 80004, 80005 a 80006.

M5_Bar_EA = true / Hodnota přemění Stufic na speciální způsob práce s daty, který je založen na provádění programových cyklů pouze na základě výskytu nové pětiminutové svíčky. Důvodem je razantní změna rychlosti optimalizace a enormně vysoká podobnost s podrobnými tickovými testy. V případě optimalizace M5_Bar_EA = true a metodou Open Prices (na M5 grafu) je vhodné výsledky porovnat s tím samým nastavením a metodou Every Tick mode.

Upozornění: Hodnotu M5_Bar_EA neměňte při reálném použití pokud jste ji měli zapnutou i při optimalizaci a hledání vhodných parametrů

GMT_Offset_Winter = 2 a GMT_Offset_Seummer = 3 / Nastavení ofsetu Greenvičského času známého jako GMT. Systém využívá GMT jako výchozí bod pro určení časových pásem mezi časy jednotlivých brokerů uživatelů. Nastavení je vhodné pro případ, že GMT offset Vašeho brokera není shodný s daty brokera, na kterém byl systém testován pro získání parametrů. Lze nastavit letní (GMT_Offset_Seummer) a zimní čas (GMT_Offset_Winter).