Aktualizace - zprávy

Verze 12.2 je venku

Verze 12.2 je venku

ČEŠTINA

Nová verze se zaměřuje hlavně na portfolio a order management.

Hlavní úpravy:
– SignalMain, SignalSlave1 and SignalSlave2 se změnil na SignalA,B,C,D, takže můžete využít již 4 sloty pro Vaše portfolio skládající se z indikátorů (WPR, CCI, STO, MA, ECR).

 • Indikátor Envelopes byl odebrán, protože od prosince do ledna vykazoval jen malou stabilitu v současném trhu
 • Kontrolní panel by redesignován
 • Přidán ECR indikátor (Exponenciální EMA + Svíčky a kombinace RSI)
 • Křížení CCI předěláno na Double CCI a svíčku křížící klouzavý průměr (výborná stabilita na grafech H4 a D1)
 • Pro každý indikátor lze nyní nastavit vlastní Timeframe (graf). Nyní lze kombinovat více indikátorů s více timeframy v jednom systému
 • Indikátor klouzavého průměru byl předělán na křížení LWMA a EXMA s RSI a filtrem CCI
 • Každý indikátor nyní vytváří obchody, které mohou být hromadně kontrolovány pomocí vlastního virtuálního SL (ve stylu break even a posouvaného SL) plus TP.
 • Přidán GMT offset pro letní a zimní čas
 • Přidán parametr pro vypnutí systému v případě dosažení stanovené hranice propadu (systém se sám odstraní z platformy pokud to povolíte v proměnné MaxRiskExpertRemove).
 • Přidán zvukový signál při otevření a zavření objednávky
 • Minimální vzdálenosti mezi obchody se z hodin změnily na minuty (OrdMinutesDelayOpen and OrdMinutesDelayClose).

Další parametry jsou v komentářích na (MQL5)

 


 

ENGLISH

New release 12.2 is mainly focused on portfolio and orders management.

Major changes:

 • SignalMain, SignalSlave1 and SignalSlave2 were changed to SignalA,B,C,D, So you can use up to 4 slots for building a portfolio of included indicators (WPR, CCI, STO, MA, ECR).
 • Envelopes indicator was removed due to poor stability in the real markets conditions
 • Control panel was redesigned and some values were added
 • New indicator ECR added (Exponential MA + Candle and RSI combination)
 • CCI Cross indicator redesigned to Double CCI and price candle across MA (Excellent stability at H4 and D1 charts.
 • Timeframes added to each indicator. You can combine chart timeframes in one Stufic EA.
 • MA indicator redesigned to MA Crosses of LWMA and EXMA width RSI and CCI level filter.
 • All indicators now produce trades which can be controlled as a group by its own Virtual Group SL (with break even activation) and TP.
 • New GMT_Offset_Winter and GMT_Offset_Summer were added. You can easily change GMT offset of SET files for your broker.
 • Maximal risk % parameter added – It closes all trades when reaching % loss value (and stops EA if you select MaxRiskExpertRemove).
 • Open and Close order sound alert added.
 • Minimal delays between orders changed from hours to minutes (OrdMinutesDelayOpen and OrdMinutesDelayClose).

For all new parameters check comments  (MQL5).

Posted in: Aktualizace, Home

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment